مقاله آماده متالورژی: گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf

ساخت وبلاگ
چکیده : رویکردیجدید برای گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4Vچکيدهدرپژو هش حاضر تاثیر کار سرد و آ... با عنوان : مقاله آماده متالورژی: گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf بخوانید :

رویکردیجدید برای گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4V

چکيده

درپژو هش حاضر تاثیر کار سرد و آنیل بعدی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ساختارمارتنزیتی آلیاژ Ti-6Al-4Vبررسی شده است.  نمونه های اولیه قبل ازعملیات حرارتی مناسب به منظور دستیابی به ساختار مارتنزیتی، تحت کار سرد قرارگرفتند.  نمونه های مارتنزیتی نیز تا کرنشیکسان تحت  کار سرد قرار گرفته و سپس دربازه دمایی 900-1020˚Cآنیل شدند.  به منظور بررسی تاثیر محیط سردشدن بر ریز ساختار و خواص مکانیکی، نمونه ها در هوا و کوره سرد شدند.  مطالعات ریز ساختاری نشان داد که آنیل ساختارمارتنزیتی در دمای 900˚Cمنجر به تشکیل فاز آلفا با مورفولوژی گلبولار می شود.  همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی ریز ساختارهایمختلف حاصل از آنیل، از آزمایش پانچ برشی استفاده شد.  نتایج نشان می دهند که با آنیل ساختارمارتنزیتی کار سرد شده در دمای 900˚Cمی توان به بهترین استحکام و داکتیلیتی دست یافت. 

کلمات کلیدی: آلیاژ Ti-6Al-4V- کار سرد ساختار مارتنزیتی- استحکام و داکتیلیتی

کدمقاله:487

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

مرکز مقالات آماده مهندسی مواد و متالورژی...
ما را در سایت مرکز مقالات آماده مهندسی مواد و متالورژی دنبال می کنید

نویسنده : metalor بازدید : 350 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39